Kva kostar det å gå i korpset?

Kontigent per halvår Uten søskenmoderasjon Med søskenmoderasjon
Aspirantkr    250 kr    200 
Juniorkr    250 kr    200
Hovedkorpskr    500 kr  400

Aspirant- og junioropplæringa

Aspirant- og junioropplæringa skjer i samarbeid med Sogn kulturskule. I dei to første åra ynskjer vi at barnet har plass i kulturskulen på sitt instrument, eller mottek tilsvarande individuell opplæring. Ved påmelding til skulemusikken, er det ikkje naudsynt å søkje om plass i Sogn kulturskule (det ordnar vi). Dei som alt har søkt om plass på eit korpsinstrument i kulturskulen vert kontakta av oss. 

Gjeldande sats (2024) for individuell undervisning i Sogn kulturskule er 2330,- per semester (søskenmoderasjon på 25%). Vi ynskjer å være eit tilbod for alle, og vurderer ulike støtteordningar. Ta kontakt for meir informasjon. 
Søk
Driftes av Styreportalen AS