Kva kostar det å gå i korpset?

Kontigent per halvår Uten søskenmoderasjon Med søskenmoderasjon
Aspirantkr    250 kr    200 
Juniorkr    250 kr    200
Hovedkorpskr    500 kr  400

Aspirant- og junioropplæringa

Aspirant- og junioropplæringa skjer i samarbeid med Sogn kulturskule. I dei to første åra er det eit krav at barnet har plass i kulturskulen på sitt instrument, eller mottek tilsvarande individuell opplæring. Ved påmelding til skulemusikken, er det ikkje naudsynt å søkje om plass i Sogn kulturskule (det ordnar vi). Dei som alt har søkt om plass på eit korpsinstrument i kulturskulen vert kontakta av oss. 

Sjå Sogn kulturskule sine heimesider for informasjon om prisar.
Søk
Driftes av Styreportalen AS