Korpslivet

Hovudkorpset møtest som regel til øving ein gong i veka. Aspirantane og juniorane har eigne øvingar.  I tillegg har vi 2-3 helgearrangement i halvåret, som seminar og konsertar. Vi reiser iblant på overnattingstur, sist til Undredal i juni 2023.

Av faste dugnader brukar vi å stille med ein kiosk under Kjeringi Open kvar vår.
Korpslivet
Søk
Driftes av Styreportalen AS