Litt historie

Det heile starta med at Leikanger musikklag ynskte å få gutane interesserte i musikk og å skaffe rekruttering til vaksenlaget. Musikklaget gav dei gamle instrumenta sine til skulemusikken og kjøpte inn nye sjølve. 

Den 25. januar 1953 vart det vedteke å starta skulemusikk. Det vart samtidig skipa eit foreldrelag som skulle støtte skulemusikken. Den vart nedlagt i 1982 og i staden vart det oppretta tiltaksnemnd. 

Den første opptredenen var Jonsokafta 1953. Dei reiste rundt med lastebil og spela «Gubben Noa» og «At far min kunne gjera». På plakaten stod det: «Me skal koma om inkje so brått».

Jentene vart med i skulemusikken frå hausten 1959. I ein periode hadde vi også eigen drilltropp. Fyrste uniform var i 1956 med kort raud jakke, raud båthue og grå bukse. I 1967 fekk laget nye blå uniformsjakker og huer. I 1971 vart det kjøpt inn tamburuniform. I 1989 vart det kjøpt inn uniformer med raud jakke, svart sløyfe og raud båthue.  Dagens uniformer vart kjøpt inn i 2022. 

Den fyrste fana er frå 1958, måla av Klaus Fottland. I 1986 fekk skulemusikken ny fane, også denne var måla av Klaus Fottland. Motivet skulle være det same som på den gamle fana, men denne gongen både med jente og gut. 

Første dirigent var Holm Andresen. Etter han har korpset hatt ei rekkje dirigentar: Kristian Husabø, Odd Rutle, Jon Skjeldestad, Lars Nes, Inga Skjånes, Magne Rutle, Marta Johanna Gjengedal, Kåre Asbjørn Byrknes, Henry Kleive, Rolf Andersen, Camilla Bjørke, Roar Sandnes, Sandra Pearce, Dora David, Øystein Åsnes og Lena Skjerdal. 

Søk
Driftes av Styreportalen AS