Print this page

Leikangerkalenderen
c

Bidra til innholdet i Leikangerkalenderen

Dei som har bilder eller historiar me kan bruke i Leikangerkalenderen kan kontakte kalenderredaksjonen ved å sende inn på:

Elektronisk post: leikanger.kalenderen@gmail.com

Papir post: Heidi Eiken
                  Grindsvegen 3
                  6863 Leikanger