Leikanger skulemusikk
LEIKANGER SKULEMUSIKK
 • Bli medlem    • Nyheitsarkiv    • Terminliste    • Instrument    • Uniform    • Jubileumsåret 2018    • Bilder og historikk    • Leikangerkalenderen    • Mp3 filer      • Heim  

 

 

   Bli medlem

Snarveier:
 Logg inn medlem
Antall besøk på siden: 126 969

 

 


Bli ein skulemusikant du også!

Leikanger skulemusikk ynskjer aspirantar i alle aldrar velkomne som medlemmer i korpset vårt. Aspirantopplæringa vår har fått navnet “Skulemusikanten” og er eit samarbeid med Sogn kulturskule. Ordninga rettar seg spesielt mot dei som skal byrje i 3. og 4. klasse til hausten.

Skulemusikanten første året

Musikantane får 20 minutt i veka med individuell opplæring i kulturskulen + øving med aspirantkorps i SFO-tida. Aspirantkorpset startar etter haustferien, men tidspunkt for skuleåret 2021//22 er ikkje fastsett. I skuleåret 2020/21 var øvingane måndagar frå klokka 14.30 til 15.15.

 

Skulemusikanten andre året

Musikantane får 20 minutt i veka med individuell opplæring i kulturskulen + øving med juniorkorpset 40 minutt i veka. På slutten av andre året øver juniorkorpset saman med hovudkorpset. Andre året vert avslutta med avansement til hovudkorpset i Leikanger skulemusikk.

 

Meistring på instrumentet og i korpset

Læraren i kulturskulen vil tilpasse undervisninga for kvar enkelt musikant og syta for undervisning som både gir meistring på instrumentet og meistring i korpset. I aspirant- og juniorkorpset får du lære samspel og å opptre for andre. I løpet av skuleåret får du også opptre saman med hovudkorpset. I år kan du velja mellom følgjande instrument: trompet/kornett, klarinett, fløyte, althorn, saxofon, baryton og trombone. Vi ønskjer også velkommen pianister som ønskjer å lære klokkespel i korpset.

 

Kostnader

Medlemsskap i korpset for aspirant/junior er 250 kr i halvåret. Dette inkluderer samspel i aspirant- eller juniorkorps og lån og forsikring av instrument. I tillegg må ein betale for individuell opplæring i kulturskulen, sjå https://www.sognkulturskule.no/ for oversikt over prisar. 

 

Påmelding

Du finn påmeldingsskjema på våre heimesider: https://leikanger.skulemusikk.no Ved påmelding til skulemusikken, er det ikkje naudsynt å melde seg på til kulturskulen. Det ordnar skulemusikken.

Frist for påmelding er onsdag 10. Juni.  

 

Kontakt oss på leikmusikk@gmail.com  eller ring dirigentane Øystein (99158285) eller Lena (97075138) for meir informasjon.Utskriftsvennlig versjon
 

 

 

Epost: leikmusikk@gmail.com - Org.nr: 993624772