Leikanger skulemusikk

Vil du bli med å spele med oss?

Samspel

Ungane lærer av kvarandre og gjer kvarandre gode.

Meistring

Barnet lærer å spele eit instrument, utviklar seg heile tida og opplever meistring.

Fellesskap

Ungane skapar venskap for livet på øving, turar, kurs, seminar og konsertar.

Alle er med

Kvart barn startar på sitt nivå og alle er likeverdige.

Tryggheit

Gi barnet ein trygg oppvekst og ein hobby for livet!

Kva instrument likar du?

Bli med og spel med oss
Registrer deg i skjemaet og bli med i korpset.
leikmusikk@gmail.com
LEIKANGER
Søk
Driftes av Styreportalen AS