Leikanger skulemusikk
LEIKANGER SKULEMUSIKK
 • Bli med i Leikanger skulemusikk!    • Nyheitsarkiv    • Terminliste    • Instrument    • Uniform    • Jubileumsåret 2018    • Bilder og historikk    • Leikangerkalenderen    • Mp3 filer      • Heim  

 

 

   Terminliste
           

Snarveier:
 Logg inn medlem
Antall besøk på siden: 169 887

 

 


Terminliste våren 2018

Øvingane til Leikanger skulemusikk er i mediateket på barneskulen.

16.30 - 17.15: Aspirantkorps 
17.45 - 18.45: Hovedkorps
18:45 - 19:00: Pause
19.00 - 19.45: Hovedkorpset

Link til Terminliste/semesterplan for Leikanger skulemusikk vår 2018 på Google docs.

8.jan: Første øving etter juleferien.

26.feb: ÅRSMØTE for Leikanger skulemusikk.

17.mars: Konsert i Saften kl.18:00-20:00, med gjester frå Leikanger musikklag, Sogndal storband og Systrond damekor. Tema for konserten er filmmusikk.

14.april: Dugnad på Kjeringi Open arrangementet på Hanahaug.

26.april: Skulemusikken spelar på 50 års jubileet til Leikanger ungdomsskule.

Mai: Skulekonsert på Leikanger barneskule.

17.mai: Skulemusikken spelar i toget på nasjonaldagen.

Juni: Skulemusikken spelar på avslutningsfesten til Leikanger barneskule.

Det er Musikkorpsenes år i 2018, og NMF arrangerer Landsfestival i Bergen den
28.juni - 1.juli 2018. Leikanger skulemusikk har føreløpig ikkje planar om å delta.

SOMMARKURS
Sjå info på NMF sine sider eller i reklameheftet som kom i posten. Påmeldingsfrist er 1.mai 2018 (føregår i august).
Leikanger Skulemusikk dekker 1/2 parten av kursavgifta til dei som vil delta.
http://musikkorps.no/sommerkurs-nordvest-18/

   
 

 

 

Epost: leikmusikk@gmail.com - Org.nr: 993624772