Leikanger skulemusikk
LEIKANGER SKULEMUSIKK
 • Bli med i Leikanger skulemusikk!    • Nyheitsarkiv    • Terminliste    • Instrument    • Uniform    • Jubileumsåret 2018    • Bilder og historikk    • Leikangerkalenderen    • Mp3 filer      • Heim  

 

 

   Nyheitsarkiv
           

Snarveier:
 Logg inn medlem
 

 

 


Seminar i Sogndal 2015

Felles seminar for alle skulekorps i Sogn 19.april 2015

Seminaret søndag den 19. med musikarar frå divisjonsmusikken må vere eit spleiselag. Vi har lyst å lage til minst 5 forskjellige grupper med ein instruktør i kvar gruppe. For å komme i land økonomisk må me ha ein seminarpris på kr 300.- pr musikar og det må vere 14 deltakarar i kvar gruppe. Påmeldinga vil i stor grad avgjere korleis gruppene vert samansett. For å få lodda interessa ber eg deg spørje i korpset kor mange som vil delta og sende meg ein melding innhaldande antal og kva instrument det gjeld.»

Konsert i Sogndal Kulturhus 18.april 2015

«Kåre Lerum jobbar godt med konserten i Sogndal kulturhus den 18. der hovudaktør er Divisjonmusikken i Bergen i tillegg til lokale solistar og aktørar. Korpsmusikarar frå regionen får svært fordelaktige prisar på inngangsbilletten.

Dette er eit av svært skjeldne høve til å høyre korpsmusikk av beste klasse her i distriktet. Når Kåre Lerum legg so mykje prestisje, økonomi og arbeid i dette som han gjere so borgar det for topp kvalitet.

   
 

 

 

Epost: leikmusikk@gmail.com - Org.nr: 993624772