Print this page

Leikanger skulemusikk
c

Leikanger Skulemusikk øver fast i mediateket på Leikanger barneskule
frå kl.17:45 til 19:45 kvar mandag.
 

Viss nokon er interesserte i å begynne i skulemusikken må de berre ta kontakt med oss.

Epost: leikmusikk@gmail.com

 

 

Det er ein kjekk gjeng som er med i skulemusikken i dag.